Skip to content

zenbyg.dk

DEN GODE IDE OPSTÅR NÅR MAN LYTTER

Når jeg husker tilbage på mine mange projekter, så er det altid i mødet mellem mennesker der opstår de bedste løsninger.

Jeg gør meget ud af at lytte til og involvere mine kunder fra starten. At få hørt de mennesker der i sidste ende skal bruge produktet er afgørende for mig. Den fælles idéudvikling, en løbende informering og forventningsafstemning er nøglen til et vellykket projekt.

ZENBYG KERNEVÆRDIER

Byggeri med bevidsthed

Det er afgørende for mig, at mine byggeprojekter planlægges og afvikles, så der er mulighed for nærvær og tilstedeværelse. På denne måde undgåes en masse fejl.

En kunde ad gangen

Det er vigtigt for mig kun af være i gang med et byggeprojekt ad gangen. At få gjort en opgave færdig inden der startes op på en ny. Jeg gør meget ud af at kommunikere og hele tiden lade kunden vide hvordan byggeriet skrider frem. 

God samvittighed giver stor tilfredshed

I Zenbyg er der fokus på at skabe langtidsholdbare, funktionelle og æstetiske løsninger af høj kvalitet. Det er vigtigt for mig at tage ansvar for at byggeprocessen kører glat og at finish´en er helt i orden.

Gennemsigtighed og åbenhed

I Zenbyg arbejder jeg med en timepris på 510 kr + moms eller 3.825 kr + moms pr. dag. Der takseres minimum for 4 timer med mindre andet er aftalt. Herudover kommer der et gebyr på 300 kr + moms pr. dag for servicebil. Du kan også altid bede om et færdigt tilbud. Så ved du præcis hvad opgaven kommer til at koste.

Zenbyg bil foran Martinus instituttet
Prøvestenen vindmølle

Zenbyg bilen og alt værktøj kører på ren el. Det samlede årsforbrug leveres af vindmølle-anparter fra Prøvestenens Vindmøllelaug Aps

Bjarke

Ansvarlig tovholder fra start til slut

Få Zenbyg til at stå for design, tegningsmateriale, ansøgninger til kommune, byggeplanlægning og byggestyring.

Jeg udvælger nøje mine samarbejdspartnere (snedker, VVS mand, elektriker og maler) og jeg gør meget ud af at de deler mine værdier.

Jeg sørger så vidt muligt altid for at få leveret materialer til byggepladsen inden opstart.

På denne måde oplever jeg større effektivitet når opgaven skal i gang . Der kan dog være særlige tilfælde, som kræver at jeg tager i byggemarkedet for at håndplukke tømmer og andre naturmaterialer, hvor der kan være større variation i kvaliteten.

Jeg sætter pris på at møde op til en ryddet byggeplads. Det skaber ro og overblik. Derfor afsluttes hver arbejdsdag med oprydning, så alt er klart til at fortsætte med frisk energi dagen efter.

Alle opgaver afsluttes med oprydning og bortskaffelse af affald.