OM

DEN GODE IDE OPSTÅR

NÅR MAN LYTTER


Når jeg husker tilbage på mine mange projekter, så er det altid i mødet mellem mennesker der opstår de bedste løsninger

Jeg gør meget ud af at lytte til og involvere mine kunder fra starten. At få hørt de mennesker der l sidste ende skal bruge produktet er afgørende for mig. Den fælles idéudvikling, en løbende informering og forventningsafstemning er nøglen til et vellykket projekt.

ZENBYG

KERNEVÆRDIER


Byggeri med bevidsthed

Det er afgørende for mig, at byggeprojekterne planlægges og afvikles, så der er mulighed for nærvær og tilstedeværelse. Dette leder mig til næste punkt på listen...


En kunde ad gangen

Det er vigtigt for mig kun af være i gang med et byggeprojekt ad gangen. At få gjort en opgave færdig inden der startes på en ny.


Samvittighed giver tilfredshed

Den danske byggebranche er ansvarlig for en kæmpe mængde affald hvert år. Ikke mindst pga manglende omtanke, for dårligt udført håndværk og ringe valg af materiale som har en meget begrænset levetid og en hæmmet  funktionalitet. Alt vores byggeaffald sorteres med henblik på størst mulig genanvendelse. I Zenbyg er der fokus på at skabe langtidsholdbare, funktionelle og æstetiske løsninger af høj kvalitet.Gennemsigtighed og åbenhed

I Zenbyg arbejder jeg med en fast timepris på 495 kr + moms eller 3.712,50 kr + moms pr. dag. Der takseres minimum for 4 timer med mindre andet er aftalt. Herudover kommer der et gebyr på 200 kr/dag for servicebil. Du kan også altid bede om et færdigt tilbud. Så ved du præcis hvad opgaven kommer til at koste.

Ansvarlig tovholder fra start til slut


Jeg sørger så vidt muligt altid for at få leveret materialer til byggepladsen inden opstart.


På denne måde oplever jeg større effektivitet når opgaven skal i gang . Der kan dog være særlige tilfælde, som kræver at jeg tager i byggemarkedet for at håndplukke tømmer og andre naturmaterialer hvor der kan være større variation i kvaliteten.


Jeg sætter pris på at møde op til en ryddet byggeplads. Derfor afsluttes hver arbejdsdag med en grov oprydning, så alt er klart til at fortsætte med frisk energi dagen efter.


Alle opgaver afsluttes med oprydning og bortskaffelse af affald.

ZENBYG, Fortunvej 23, 2920 Charlottenlund

mail: kontakt@zenbyg.dk       tlf: 28747181